Stichting Sprint Schiedam heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

Bestuur

Voorzitter: Ahmet Yurdakul
Secretaris: Ismail Yeşilaltun
Penningmeester: Raşit Kürüş

Actueel beleidsplan | Sprint Schiedam 2021-2022
Beloningsbeleid | Sprint Schiedam

Inhoudelijke & financiële jaarverslagen:

 Nieuwsbrieven

Stichting Sprint Schiedam
Westvest 26
3111BW Schiedam
info@sprintschiedam.nl | www.sprintschiedam.nl

IBAN:
NL66 RABO 0395 6888 33
BIC:
RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK
24334951
RSIN
811.18.10.66