Visie & Missie

Met haar samenwerkingspartners zet de stichting zich in voor het organiseren en coördineren van activiteiten die bijdragen aan interculturele en maatschappelijke dialogen, zodat mensen open kunnen staan en beter kunnen omgaan met culturele verschillen. De stichting vindt het belangrijk dat organisaties maatschappelijk verantwoord en sociaal betrokken zijn. Naast de culturele activiteiten brengt de stichting ook (inter)nationale academische contacten en netwerken met elkaar in contact. Zij tracht middels coördinatie en mobilisatie van o.a. haar donateurs bij te dragen aan het leggen van contacten tussen publieke, private en maatschappelijke groepen, zodat er meer activiteiten tussen de samenwerkingspartners gerealiseerd kunnen worden. Hiermee hoopt de stichting de sociale samenhang in en in de omgeving van Schiedam te vergroten, en dus de leefbaarheid.