Bestuur

Het bestuur van Stichting Sprint Schiedam bestaat uit de volgende namen:

Voorzitter: Raşit Kürüş
Secretaris: Savas Erkan
Penningmeester: Ali Kaya

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.