Bestuur

Het bestuur van Stichting Sprint Schiedam bestaat uit de volgende namen:

Voorzitter: Ahmet Yurdakul
Secretaris: Ismail Yeşilaltun
Penningmeester: Raşit Kürüş

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.