Doelstelling

Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de Nederlandse samenleving met behulp van culturele en sociale activiteiten.