Over Sprint Schiedam

“Stichting Sprint Schiedam” die opgericht is met als doel het bevorderen van het integratieproces van allochtonen in de Nederlandse (multiculturele) samenleving probeert door middel van haar jaarlijke activiteiten een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de Schiedamse samenleving. Naast haar educatieve activiteiten die als primair worden beschouwd, organiseert Sprint ook nog sociaal culturele- en dialoogactiviteiten voor jong en oud voor iedereen van alle hoeken van de samenleving.

Activiteiten

Voor het realiseren van deze activiteiten krijgt Sprint ondersteuning aangeboden zowel vanuit de Gemeente Schiedam als de andere (zelf)organisaties in Schiedam die met soortgelijke doelstellingen de zeilen hebben gespannen. De “Stichting Multicultureel Schiedam”, waar Sprint ook actief bij betrokken is, is daar ook een aanzienlijk voorbeeld van.

Organisatie

Sprint zal met haar achterban blijven werken aan het verwezenlijken van een sfeervolle-harmonieuze samenleving. Echter zijn de financiele middelen die beschikbaar zijn gesteld door Sprint niet voldoende om alle doelstellingen te behalen. Derhalve doen wij hierbij als bestuur van Sprint een beroep op een subsidie vanuit de Gemeente Schiedam. Het reeds behaalde succes, de positieve resultaten en veel initiatiefrijke vrijwilligers staan garant voor de realisatie van de hieronder genoemde activiteiten en het behalen van de doelstellingen.