Educatieve projecten

In samenwerking met Instituut Het Centrum Schiedam zetten wij ons in voor educatieve vraagstukken. Wij hebben onze krachten gebundeld en onze partner gevonden in Instituut Het Centrum Schiedam. Zij zullen in ons pand educatieve activiteiten verrichten. Doel van deze activiteiten is om het uiterste van ieder kind naar boven te halen. WIj geloven in het feit dat ieder kind uniek is en dat er achter ieder kind een diamant schuilt. Door naschoolse activiteiten te organiseren trachten wij ernaar om deze diamanten naar boven te halen. Door een extra stimulans te bieden krijgen de kinderen dat extra beetje wat ze elders net tekort komen. Instituut Het Centrum Schiedam is een organisatie die haar verdiensten heeft in het onderwijs. Samen met verschillende filialen over Zuid-Holland zijn zij jaren bezig om talenten te ontwikkelen van kinderen. Wij geloven in deze samenwerking en zullen er alles aan doen om ons land verschillende talenten rijker te maken.