Project “bezoekmannen Schiedam”

In september 2015 is het project “bezoekmannen Schiedam” van start gegaan. Dit project is een project dat in het leven is geroepen na verschillende signalen vanuit de gemeenschap. Door de ondersteuning van de zogenaamde bezoekmannen zullen in de komende periode een groep mannen begeleid worden op velerlei gebieden in het leven.
In Schiedam wonen ongeveer 7000 Turken en Turkse Nederlanders; tevens de voornaamste doelgroep voor dit project. Vanuit deze gemeenschap hebben wij stelselmatig signalen ontvangen over de noodzaak van ondersteuning op velerlei gebieden. Het project zal ruimte bieden aan simpelweg gesprekken tussen de deelnemers en de bezoekmannen. Daarnaast zullen individuele problemen van de deelnemers worden besproken om vervolgens oplossingen hiervoor te bedenken. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om mensen uit hun isolement te halen. Kortom, een veelzijdig project die een grote groep mannen uit Schiedam op weg zal helpen in de samenleving.
In het verleden zijn wij in staat geweest om diverse maatschappelijke vraagstukken van antwoorden te voorzien. Wederom proberen wij met dit project een positieve signaal af te geven.
Voor dit project is de financiële hulp ingeroepen van verschillende organisaties. Onder andere de volgende organisaties hebben ons geholpen om dit project van de grond te krijgen.
– Fonds Schiedam Vlaardingen

Bij voorbaat danken wij deze organisaties voor de vertrouwen in ons project.