Organisaties

Stichting Sprint Schiedam heeft gedurende haar bestaan talloze activiteiten georganiseerd om haar achterban en de Schiedamse samenleving te voorzien van positieve impulsen. Van educatieve tot aan culturele activiteiten zijn de afgelopen jaren georganiseerd. Daar hebben wij nagenoeg positieve signalen van ontvangen en dat heeft ons sterker gemaakt in onze bezigheden. Wij zijn gedurende ons bestaan constant op zoek geweest naar uitbreiding en verbetering van onze activiteiten. Hiervoor hebben wij verschillende malen samengewerkt met Schiedamse organisaties. Deze bundeling van krachten heeft ons derhalve doen beslissen om de samenwerking aan te gaan met Instituut Het Centrum Schiedam. De organisatie, tevens onze huurder, heeft sinds haar bestaan de stempel weten te drukken op het gebied van naschoolse educatie. Wij hebben zodoende onze handen ineengeslagen en zullen elkaar aanvulling geven met educatieve vraagstukken en activiteiten. Wij zullen ten alle tijden klaarstaan bij verschillende projecten van Instituut Het Centrum Schiedam. Stichting Sprint Schiedam zal zich voornamelijk gaan focussen op onze andere peilers.